A downloadable game for Windows

Download NowName your own price


-CZ-

Mladá archeoložka ztracená hluboko v kobce Karnaku hledá cestu k pokladu faraónů.


Obsah:

 • všechno známé z původního Tomb Raidera
 • běhání, skákání, lezení, ručkování, šplhání po stropech, plazení, střelba, plavání...
 • změň si ovládání podle sebe (použij ENTER pro změnu)
 • nové autentické úrovně nikdy dříve publikované
 • hra je přeložena do češtiny
 • mnoho dalšího se právě chystá!

         =====

 • pro ovládání hry si prosím prohlédněte přiložený obrázek v galerii


Povídání:

Po neúspěšném a neuspokojivém vývoji v Unreal Engine jsem se rozhodl zkusit něco trochu jiného, trošku retro, ale celkem fajn. Rozhodl jsem se vytvořit vlastní hru postavenou na TRNG Enginu pro moje děti. Dětem se hra moc líbí a tak jsem se rozhodl, že i vám poskytnu živou kopii. Můžete si stáhnout aktuální build, naleznete tu vždy poslední sestavení hry. Příjemnou zábavu!

Pokud máte nápad jak moji hru pojmenovat, tak mi dejte vědět. Možná bude lepší jí dát nějaké normální jméno :)


Varování:

Hra běží na postarším TR Engine z roku 2000 a jeho upgradu z roku 2013 - TRNG. Hra je staršího data a může zlobit při mačkání kláves jako ALT+TAB, klávesa WINDOWS (mezi CTRL a ALT) a podobné kombinace kláves, které přepínají pohled zpět do Windows. Doporučuji se těmto zkratkám vyhnout nebo je používat opatrně, hra může zlobit. Je možné poupravit v launcheru hry nastavení (žlutý rámeček) a získat rozdílný výsledek chování hry. V případě potřeby upřesnění využijte k vašemu dotazu sekci komentářů.


-EN-

A young archaeologist lost deep in the dungeon of Karnak on her quest to find the Treasure of the Pharaohs.


Feature:

 • all well known about original Tomb Raider game 
 • running, jumping, climbing, shimming, monkeygrab, crawling, shooting, swimming...
 • bind your own controls (use ENTER to change)
 • new authentic levels never seen before
 • game is translated to english
 • much more on the way!

         =====

 • for controls please view the control image in gallery


Few words:

After an unsuccessful and unsatisfactory development in Unreal Engine, I decided to try something a little different, a little retro, but fresh and cool. I decided to create my own game based off TRNG Engine for my kids. They love the game and so I decided to provide you with a live copy. You can download the current build here, there will always be the last game prepared at this page. Have fun!

If you have an idea how to name my game, let me know. Maybe a more suitable name would go better :)


Warning:

This game runs on old TR Engine off 2000 and it's upgraded version off 2013 - TRNG. It's an older engine and it can behave weird while pressing ALT+TAB, WINDOWS key (between CTRL and ALT) and similar key combinations that are used to show Windows Desktop. I suggest you to avoid pressing these key combos. Mostly it works OK and it's doable, but sometimes, if not pressed right or too much, it can stuck. You can fiddle with settings in launcher (yellow frame) for an different outcome. In case of  need of further information please use comment section bellow to ask. 


©Tomb Raider TM
©Core-Design.com

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

KG_Install.zip

Development log

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.